Ugrás a tartalomhoz Ugrás a kórház címéhez Ugrás a kórház telefonszámaihoz Ugrás a kereséshez

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Bejelentkezés Intranet

Személyzeti, Szervezeti adatok

 

 

1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége

Intézetünk Ügyfélszolgálattal nem rendelkezik.

2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Frissítve: 2022.10.01

3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Frissítve: 2022.08.01

4 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend  Károly Beáta karoly.beata@bajcsy.hu
Tel: 432-9525 ; 20-970-3815
5 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
6 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
7 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
8 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
9 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
10 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ
11 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult  szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Frissítve: 2021.07.01

 

Ugrás a főmenühöz