1. Betegadatok – medikai rendszer

adattárolás formátuma: papíralapon és elektronikusan

adatkezelés célja: gyógykezelés

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk e.) pontja, közhatalmi jogosítvány gyakorlása, mely magába olvasztja az alábbi jogalapot:

GDPR. 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése, törvényi előírás (Eüak. 7-14/A. §); külső egészségügyi intézményhez történő átirányítás esetén: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 10. § (2) bekezdése

időtartam:

 • zárójelentés: 50 év
 • egészségügyi dokumentáció: 30 év
 • képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel: 10 év a felvétel készítésétől számítva
 • képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételről készített lelet: 30 év a felvétel készítésétől számítva
 • szer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás kiszolgáltatója, illetve nyújtója: 5 év, de ha a kihordási idő hosszabb, a kihordási idő végéig

érintettek köre, adatok forrása: betegek

 

 

 1. Munkavállalók – munkaügyi nyilvántartás

adattárolás formátuma: papíralapon és elektronikusan

adatkezelés célja: közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása, munkaviszonnyal kapcsolatos Intézeti kedvezmények érvényesítése (pl.: pótszabadság, családi adókedvezmény)

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk e.) pontja, közhatalmi jogosítvány gyakorlása, mely magába olvasztja az alábbi jogalapokat:

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont alapján jogi kötelezettség teljesítése:
  • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezései,
  • közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései,
  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény vonatkozó rendelkezései,
  • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény vonatkozó rendelkezései,
  • egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a telefonszám, e-mail cím esetében munkaviszonyban foglalkoztatás esetén,
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az érintett és az Intézmény között, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 42. § (1) bekezdése szerint létrejött munkaszerződés alapján a szerződésben szereplő adatok tekintetében – ide nem értve a jogi kötelezettség teljesítése és érintetti hozzájáruláson kívül eső adatok körét

időtartam:  az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint

 • a közalkalmazotti jogviszonnyal és a munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a munkaviszony megszűnéséig
 • a közalkalmazotti jogviszonyból és a munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a társadalombiztosításról és a nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályokban meghatározott határideig.
 • a közalkalmazotti jogviszonyból és munkaviszonyból fakadó, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint
 • a vagyonnyilatkozatot a kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszűnésétől számított három évig őrzi egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény  12. § (3) bekezdés alapján.
 • az érintett hozzájárulásával kezelt adatok tekintetében: az érintett törlési kérelméig, maximum a munkaviszony megszűnéséig

érintettek köre, adatok forrása: munkavállalók és hozzátartozók

 

Az oldal utolsó frissítése 2021.01.27 -én történt.