Ugrás a tartalomhoz Ugrás a kórház címéhez Ugrás a kórház telefonszámaihoz Ugrás a kereséshez

Budapesti
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és rendelőintézet

Bejelentkezés Intranet

Szent Erzsébet Kórházkápolna

Nyitvatartás: mindennap reggel 7-től este 21 óráig

Látogatási tilalom alatta a mise szünetel, de a kórházkápolna egész nap pácienseink rendelkezésére áll.

Miserend: Minden kedden 16 óra
A kórházi lelkipásztori szolgálatot Cseh Zoltán, a Kőbányai Szent György plébánia plébánosa látja el.

Prof. Dr. Prokopp Mária:Szent Erzsébet tiszteletére szentelték a Budapesti Bajcsy Zsilinszky Kórház újonnan létesített kápolnáját.

A kórház A épületének 5. emeletén (lifttel a H épület 5. emeletéről érhető el), Horváth Gabriella építész és Temesváry Csilla belsőépítész terve szerint, nemes arányú, barátságos belső teret alakítottak ki a kápolna számára. A világítás felülről érkezik, s így egyenletesen árad a nappali fény a hófehér falra és a fénylően fehér márvány-kövezetre, valamint az ugyancsak fehérmárvány oltár-asztalra. A Kápolna főfalán, az oltár fölött, a Kápolna névadó szentjét, Árpád-házi Szent Erzsébetet ANGYAL JÚLIA, a nemzetközi hírű festő- és grafikus művész kivételes tehetséggel és lelki finomsággal jelenítette meg.

A magyar Szent Erzsébetet az egész világ 800 év óta tiszteli, mint az igazi SZERETET hősét. A mindössze 24 évet élt fiatal magyar királylány, a három gyermekes édesanya, aki 21 évesen megözvegyült, s azután teljesen a szegények, a kitaszítottak, a betegek gondozására szentelte életét. A kápolna meleg fényű fatábláján, Angyal Júlia művészi teremtőereje, természetes közvetlenséggel állítja elénk Erzsébetet, a rászorulók, az elesettek védelmezőjét. A köpenyét szélesre tárva öleli magához a szenvedőket, az időseket és a fiatalokat egyaránt. A kép sugárzik! Ez az igazi művészet ismérve! Hatással van a szemlélőre, megszólítja, csendesen, kedvesen! A kápolnába belépőt hívja, várja Szent Erzsébet! Ő Istenhez, az Örök Szeretethez szeretne vezetni Minden embert! Erzsébet arcáról – a sok nehézség, szenvedés ellenére is – öröm sugárzik! Bizonyítja, hogy lehetek boldog a fájdalmak, nehézségek közepette IS! Erzsébet lába alatt a két egymásba kapcsolódó félkörív, az Ég és a Föld kapcsolatára utal. Az Isten által teremtett embernek mindkettő a hazája. Előbb a Föld, majd az Ég az otthonörökre. Erre utal a fénylően cikázó arany sugarak cikk-cakk íve, amely körbe fonja az ábrázolást, a rombusz-sor láncolatával együtt. Erzsébet számára örömet jelent, hogy segítheti az embereket! Ezért van itt a helye Szent Erzsébetnek a kórház falai között! Ebben az örömben mindenki részesülhet, aki bizalommal fordul – Erzsébeten keresztül – Istenhez, hasonlóan az Erzsébet köpenye alatt imádkozó emberekhez. Figyeljük meg az arcokat, a kezeket, az alakok tartását! – valamennyit áthatja a nagy hit és a biztos remény, hogy Erzsébet közvetítésére, az ő érdemeiért Isten jobbra fordítja a sorsukat.

Angyal Júlia a vonalnak, a rajznak nagy mestere! Megrendítően mély kifejező erő árat az ábrázolásaiból. A szívében élő égi látomást láthatóvá teszi, közel hozza a mindennapok tevékenységében elmerülő ember számára. A 120×80 cm-es fatáblát teljesen betölti a remekművű rajzzal és az akril-vegyes technikával megjelenített ábrázolás. A kápolna főfalán, baloldalt van a szentségház, amely az Eucharistiát őrzi, Krisztus valóságos emberi és isteni jelenlétét a Kenyér, az ostya színében. Istennél ugyanis semmi sem lehetetlen! Ugyanezen a falon, jobb oldalt, az Istenanyát jelenítette meg Angyal Júlia festőművész. Mária mindnyájunk szerető Édesanyja, aki kéréseinket az ölében tartott Fiához közvetíti, aki a Világ Ura és Üdvözítője. Ő Mindenható Isten! Erre utal a kis Jézus kezében tartott országalma.

A művészet, – amint ezt Angyal Júlia képein látjuk, – felemeli az embert a természetfeletti világba, és annak igazi boldogságával tölti be. A kápolnában az építész és a festőművész összehangolt művészete segíti a lélek Istenhez fordulását. Köszönet érte mindhárom művésznek: Horváth Gabriella építésznek, Temesváry Csilla belsőépítésznek és Angyal Júlia festőművésznek!

Ugrás a főmenühöz