Ugrás a tartalomhoz Ugrás a kórház címéhez Ugrás a kórház telefonszámaihoz Ugrás a kereséshez

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Bejelentkezés Intranet

Kórházunk története

A kezdetek…

Budapest Törvényhatósági Bizottsága 1927. évi 250. felügyeleti határozata szerint a Szegényház téren (ma: Rózsák terén) levő régi, korszerűtlen szegényházat megszünteti és a főváros idős, ápolásra szoruló szegényei számára 1600 férőhelyes modern otthont építenek. A kiírt tervpályázat alapján az új épületegyüttest hármas tagozásban kellett elkészíteni. Külön egy épületet az ápolásra szoruló, de egészséges gondozottak részére, egy kisebb, kórházszerűen működő épületet a betegeknek és egy harmadik épületet a tüdőbetegek részére.

A kivitelezést pénzügyi okokból, két ütemben tervezték. Miután az elsődleges cél a főváros elaggott betegeinek egyesített helyen való ápolása és gyógyítása volt, ezért az első ütemben a kórházi épület és a tüdőosztály megépítése szerepelt.

A harmadik épület megépítése, amelyet a Lavotta utcai részre terveztek, a II. világháború miatt végleg meghiúsult.

A kivitelezés az akkori idők legmodernebb követelményeinek felelt meg. Fémvázas ablakokat és ajtókat alkalmaztak. A folyosók üveg-márvány lapjai, a termek különböző színű csempéi, az oszlopos lépcsőház, a tüdőosztály arany klinker téglái és a különleges növényekkel beültetett park azt mutatta, hogy az alaposság mellett, a formai elemek alkalmazására is nagy hangsúlyt fektettek.

A tüdőosztályon az akkor népbetegségnek számító TBC ellátásának és ápolásának minden feltétele rendelkezésre állt: külön sétálókerttel, nagy teraszokkal és sporteszközökkel kialakított épület Európában is kuriózumnak számított.

A teljes építkezés költségeit 4 131 830 pengőre becsülték és ténylegesen 3 793 701 pengőbe került.

Az intézmény ünnepélyes átadására 1932. június 21.-én került sor. és az eredeti tervektől eltérően, Kőbánya lakosságát ellátó, aktív intézményként kezdte meg működését Horthy Miklós Kórház néven.

A megnyitást követő napon a kórházban megindult a munka, a kórtermek megteltek kőbányai betegekkel. A főépületben három belgyógyászati osztály (összesen háromszáz ággyal) és száz ággyal egy sebészeti osztály működött. A betegek ápolását 1950-ig szerzetesnők végezték. Otthonuk, a clausura, a főépület földszintjét, a mai Kardiológia helyét foglalta el.

A kórház betegei, az első időszakban (1932-1940) Kőbánya Auguszta- és Sibrik-telepének lakói voltak.

A II. Világháború során a kórházban sebesültek és fertőző betegek ellátását is végezték, különösen a László Kórházat ért bombatámadást követően. A kórház működése 1945 márciusában állt helyre.

50-es, 60-as évek:

1950-ben megnyílt az Orr-Fül-Gégészeti Osztály, amely 1957-ben, az ‘A’ épület negyedik emeletén korszerű műtővel egészült ki. 1957-ben a laboratórium és a Röntgen Osztály fejlesztése és a Gyógyszertár megnyitása is megtörtént.

A kórházban az első bővítésekre az 1955-71 évek közötti időszakban került sor. Bár Kőbánya két szülőotthonát, a ‘Gizellá’-t és a ‘Paulá’-t 1950-ben az intézményhez csatolták, mégis szükséges volt egy korszerű Nőgyógyászati Osztály létesítése is, amely Zsigmond Zoltán vezetésével 1955-ben kezdhette meg működését. A Zárday professzor által vezetett III. sz. Belgyógyászati Osztály Kardiológiai Osztállyá alakult át.

1954 és 1961 között a 160 ágyas Tüdőosztály sebészeti részleggel kiegészítve működött.

Az 56-os harcok idején számtalan sebesültet látott el a kórház.

1956-ban, illetve 1967-ben a Gizella és a Paula idős, magatehetetlen betegek gondozását végző krónikus osztályok lettek.

1957 után kezdődött meg az elavult felszerelések modern eszközökre történő cseréje a laboratóriumban, a röntgenosztályon, a sebészeten, a kardiológián, a tüdőosztályon és a belgyógyászaton. Ebben az évben a főépület földszintjén megnyílt a gyógyszertár. Mindezek eredményeként a beteg forgalom a hatvanas évek elejére háromszorosára nőtt.  

70-es, 80-as évek:

1971 májusában átadták az intézet új, 103 ágyas épületét, és ezzel a kórház Területi Vezető Kórház lett, melyet nagysága és pozíciója alapján kiérdemelt.

1972 január 1.-én megkezdte működését a Szemészeti Osztály, 1973-ban pedig Buda, Óbuda és Pest egyesítésének centenáriumán átadásra került az új igazgatósági épület. A legtöbb osztályon 1973 és 1979 között korszerűsítés és bővítés zajlott le, felújították a II. és III. sz. Belgyógyászati Osztályt, megalakult az Anaesthesiológiai és az Intenzív Osztály. 1977-ben létrejött a Művese Állomás.

  1. január 1-ével integrálták a kórházzal a X. kerületi felnőtt járóbeteg szakellátást (a szakrendelőt, a körzeti és üzem egészségügyi szolgálatot), valamint 1981. január 1-étől integrálásra került a XVII. kerületi felnőtt járóbeteg szakellátás, valamint a két kerület gyermek alapellátása is.

A különböző kiszolgáló egységek létrehozása illetve rekonstrukciója is befejeződött 1980-ig, korszerű felszerelésekkel – gázközpont, nővérhívó telefon – is gazdagodott a kórház.

1975 és 1980 között, a X. kerület lakossága 70 000-ről 110 000-re növekedett és XVII.-XVIII kerületek lakosságszáma is számottevően gyarapodott. A kórházra háruló területi ellátási feladatokban könnyített a Délpesti Kórház 1981. évi megnyitása.

Az 1980-as években a nehezedő gazdasági helyzet ellenére is sikerült szelektív fejlesztéseket megvalósítani. Új helyiségekben és eszközfelszereléssel kezdhette meg működését 1983-ban a Szemészeti Osztály, a Központi Laboratórium és az Audiológiai Állomás, 1987-ben pedig az új Központi Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Osztály.

A rendszerváltás után:

A rendszerváltás után elindult az intézmény szakmai struktúrájának átalakítása. Ezek közül kiemelendő a gasztroenterológiai, endokrinológiai, angiológiai, kardiológiai és intenzív koronária ellátás önálló profilként való megjelenése. A ‘Gizella’ krónikus osztály épületében Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály kezdett működni, a kórházban megalakult a Kardiológiai Rehabilitációs Osztály. Az Urológiai osztályon urodinámiás készüléket helyeztek üzembe és prosztatarák szűrési programot indítottak.

1991-ben megtörtént az I. számú Belgyógyászati Osztály rekonstrukciója, a Sebészeti Osztályon ér- és plasztikai sebészeti ellátás indult meg. A Szemészeti Osztály új lézerkészüléket kapott. A szakrendelés fejlesztése a gyermek-nőgyógyászati, meddőségvizsgáló és andrológiai ellátással valósult meg.

1997-ben az intézmény 65. évfordulóján felavatták a kórház parkjában emelt professzorok tornyát, amely a kórház iskolateremtő, orvosprofesszorainak állít emléket. Ez az emléktorony része lett a kórház logójának is.

1997-ben megkezdődött az invazív intervenciós kardiológiai ellátás kialakítása. Átadásra került az új konyhaépület és ebédlő.

Ígéretes fejlődésnek indult az ultrahangos vese- és epekőzúzás, a citológia és szövettani diagnosztika.

1998-ban kezdte meg tevékenységét az Anaesthesiológiai Ambulancia és a fájdalom ambulancia. Az Urológiai Osztályon bevezetésre került a lökéshullámokkal való kőzúzás (ESWL), Nőgyógyászati Osztályon a korszerű endoszkópos műtéti gyakorlat. A diabetes rendelésen belül külön ‘láb-ambulancia’ jött létre. Megalakult az Osteoporosis Centrum. A Gasztroenterológiai Osztályon a tápcsatorna vérzéses betegek ellátására külön szubintenzív részleg alakult meg. A III. sz. Belgyógyászati Osztály a kelet-pesti régió Hypertonia Centruma lett és a pajzsmirígy betegek ellátását is elindították.

Bővült az endoszkópos és ultrahang műszerpark. Fejlesztésre került a Kórház-hygienés Osztály, megszervezésre került a haematológiai konzíliumok rendszere.

A rendelőintézetekben több gondozó korszerűbb körülmények között folytatta tevékenységét.

Fejlesztésre került az informatikai rendszer. Az intézeti digitális képarchiváló és leletező rendszerrel (PACS) összekötve a leletek minden orvos számára elérhetőek a kórház bármely osztályán.

A fővárosi kórházak közül elsőként vezette be a kórház az ISO minőségbiztosítási rendszert.

Több osztály rezidens képzése akkreditációt nyert.

Napjainkban:

2000-ben megalakult az Angiológiai Haemodinamikai Egység, megvalósult az Angiológiai Centrum. A DEXA új csontsűrűség mérő készüléket helyezett működésbe. Az orvosok és szakdolgozók részére folyamatosan kreditpont szerző tanfolyamok kerülnek megszervezésre.

  1. október 1-én különvált a Neurológiai és a Psychiátriai Osztály. Korszerűbbé vált a gép és műszerpark, a klinikai laboratórium működése.

2001-ben létrejött az Onkológiai Szakambulancia és a neurológiai kúraszerű ellátás.

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet történetének egyik legjelentősebb és legnagyobb fejlesztésének átadására 2006. szeptember 30.-án került sor. A Kórház új diagnosztikai és műtéti tömbje az ország legnagyobb egészségügyi tárgyú címzett és önkormányzati támogatásából kivitelezett – összesen több mint 10 milliárd forint értékű – egészségügyi beruházása volt.

Az új diagnosztika és műtéti tömb keretében az adott időszak legfejlettebb technológiájának megfelelő felszereltséggel rendelkező szervezeti egységek kerültek elhelyezésre: radiológia, központi laboratórium és mikrobiológiai központ, kardoivaszkuláris katéter laboratórium és endoszkópia, két műtőszint, intenzív osztály, valamint a földszinti ambulanciák, betegfelvétel, sürgősségi központ, illetve az alagsorban és a legfelső szinten elhelyezett sterilizálók, gépészet és klímagépház.

A műtéti és diagnosztikai tömb keretében biztosított műszerfelszereltség mellett, a tradicionálisan kiváló kardiológiára alapozva közvetlen szívsebészeti háttér nélkül sikeresen és eredményesen működtethető kórházunkban a szívkatéteres laboratórium, a digitalizált képdiagnosztika és központi laboratórium, valamint a legkorszerűbb feltételek mellett végezhetők el a szükséges műtétek.

A diagnosztikai és műtéti tömb átadását követően, a fejlesztések a Bajcsy-kórházban tovább folytatódtak. 2007. októberében megnyílt a computer-tomográffal (CT), mágneses rezonancia (MR) valamint csontsűrűség mérő DEXA berendezésekkel felszerelt diagnosztikai központ.

A kétezres évek „átfogó rekonstrukciójának” eredményeképp a Bajcsy-Zsilinszky Kórház a főváros szakmailag meghatározó, több területen III. progresszivitási szintű tevékenységet folytató intézményévé vált. Ebben a periódusban kezdte meg működését a Sürgősségi Betegellátó Osztály kapuőr szerepét betöltve a kórház életében.

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház 2008-ban márciusában 460 betegágyát cserélte le a legkorszerűbb Hillroom ágyakra a fekvőbetegek komfortérzetének növelése és legkorszerűbb betegellátás feltételeinek biztosítása érdekében. Ugyanebben az évben elkezdte munkáját a genetikai tanácsadás citogenetikai laboratóriummal kiegészítve.

A folyamatos fejlesztések optimális kivitelezése érdekében rendelkezésre álló terveket felhasználva, új összekötő híd épült a kórház „C” és „D” épületei között. Ezzel és a kapcsolódó felvonók, illetve a kiépített alagsori folyosók által a kórház összes betegellátást végző építménye és szervezeti egysége a legkorszerűbb, fűtött, zárt körülmények között elérhető. Megszűnt a kórház „pavilon-jellege” és körbejárhatóságával a legmodernebb elvárásoknak is megfelel.

2009-ben bővült az endokrinológiai ambulancia, majd rákövetkező évben indult a neurológiai kúraszerű ellátás.

Ebben az időben, a felmerülő egyedi igények kielégítésére, korszerű elvárásoknak megfelelő, kiemelt komfort fokozatú részleg került kialakításra.

A 2010-es években a Neurológiai Osztályon megvalósultak az intravénás thrombolysis feltételei, mellyel bekapcsolódott a fővárosi ügyeleti rendszerbe. Átadásra került a Sebészeti Osztály szeptikus részlege, erősítve az infekciókontroll szemléletet.

Megerősödött az érsebészeti ellátás, mellyel jelentősen nőtt az ellátási területe.

A radiolgógiai műszerpark cseréjével, mely a szakrendelőket is érintette, lehetővé vált a teljes diagnosztikai rendszer digitalizálása, utat nyitva a távleletezés kiterjesztésének.

Megvalósult a Patológiai Osztály teljes felújítása, kegyeleti helyiséggel kiegészítve.

Ezzel egy időben új környezetben, európai szinten is legmodernebb gasztroenterológiai és endoszkópos ambulancia nyílt meg. A kórház „High-Tech” endoszkópos laborjában évente 6-8000 alkalommal a legkorszerűbb diagnosztikus-terápiás beavatkozások történik.

2016-ban Monor és Gyömrő szakrendelői is integrálódtak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben, jelentősen növelve annak ellátási területét.

A komplett számítógépes betegirányító rendszernek (EndoBase) köszönhetően az elvégzett vizsgálatok teljes körűen dokumentáltak.

Az automatizált, betegszintű gyógyszerelés, az együttműködés a higiénés rendszereket szállító cégekkel fokozza a betegellátás biztonságát.

Átadásra került a Szent Erzsébet kórházkápolna, megnyílt a Borostyán Gyógyszertár, felújításra került a büfé.

A betegfogadás korszerű körülményeinek megvalósítása érdekében kivitelezésre került az új személyi bejáró, betegfelvételi központ és információs szolgálat, valamint biztonsági- és portaszolgálat.

2019-ben megtörtént a kórházi fekvőbeteg ellátó egységek orvostechnológiai fejlesztésére vonatkozó beszerzések első üteme. Elkészült a Gyömrői Szakrendelő „A” épületének teljes felújítása. Szintén 2019-ben az informatikai fejlesztések keretében közel 400 számítógép, 380 monitor, 300 nyomtató került átadásra.

A 2020. szeptemberében kezdődött nagy léptékű felújítási projekt döntő többségben a betegellátó területek festését, burkolását, valamint vizes blokkok felújítását tartalmazza. Még ebben az évben bővült és korszerűsödött a Sürgősségi Betegellátó Osztály is.

A megnövekedett szülésszám és a mai társadalmi igények szükségessé tették családbarát szülészet kialakítását, melynek során a szülőszoba bővítésére, az újszülött részleg átalakítására, a császárműtő felújítására is sor került.

A járóbeteg-ellátás területén kiemelkedő jelentőségű a Bajcsy Kórház területén épült, új kőbányai – dr. Kerkovits Gyula kardiológus főorvosról elnevezett – szakrendelő, melyet 2022-ben teljes felszereltséggel adnak át a lakosságnak.

A kórház fennállása óta, számos híres orvos személyiség dolgozott az intézményben. Mindenképp meg kell említeni:

  • Perémy Gábor belgyógyász, c. egyetemi tanárt,
  • Mester Endre sebész, egyetemi tanárt,
  • Keszler Pál európai hírű mellkassebész professzort,
  • Zárday Imre professzort, a magyarországi kardiológia egyik megteremtőjét,
  • Kerkovits Gyula c. egyetemi docenst, akit az intenzív kardiológia specialistájaként tartanak számon,
  • Szigeti István egyetemi docenst, a kiváló haematológust
  • Beliczay-Pavlik Miklóst, aki létrehozta a Röntgen Osztályt.

A kialakult magas szakmai színvonal és a naprakész szervezési rendszer vonzóvá teszi a kórházat a tanulni vágyó orvostanhallgatók, orvosok és a szakdolgozók számára is. 2018-ban a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet elnyerte a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Gyakorló Kórháza címet, 2019-re hat osztály rendelkezett egyetemi oktató osztályi kinevezéssel.

Ma a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Budapest egyik legnagyobb kórháza, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet által irányított egészségügyi intézmény. Mint ilyennek, a fekvőbeteg- és járóbeteg-ellátás területén kiemelkedő és megkerülhetetlen szerepe van a fővárosi egészségügyi ellátó rendszerben. Ellátási körzetébe tartozik Kőbánya (Budapest – X. kerület), Rákosmente (Budapest – XVII. kerület), Monor, Gyömrő és ezek vonzáskörzetének lakossága. Fekvőbeteg ellátásba évente közel 40 ezer beteg kerül felvételre, járóbetegként 1,1 millió esetet lát el az intézet. Mindez a kórházi épületen kívül négy szakrendelőben továbbá 2 krónikus és rehabilitációs telephelyen – Gizella és Paula – történik.

 

Ugrás a főmenühöz