Ugrás a tartalomhoz Ugrás a kórház címéhez Ugrás a kórház telefonszámaihoz Ugrás a kereséshez

Budapesti
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és rendelőintézet

Bejelentkezés Intranet

Humánpolitikai Osztály

Humánpolitikai Osztály
 
„B”? épület földszintjén; Telefon: 06-1-432-7777
 
Beosztás Név
 
Osztályvezető Novák József
 
Humánpolitikai és munkaügyi csoportvezető Zékány József
 
Humánpolitikai és munkaügyi csoport Fleischerné Kovács Viola
Sirokiné Balló Pálma
Hatvani Zsuzsanna
Fábián Anikó
 
Tb- és bérgazdálkodási csoportvezető Danó Csilla
 
Tb- és bérgazdálkodási csoport Berki Józsefné
Búzásné Orosz Gyöngyi Ilona
Kiss Anna
Lagzi Andrea
 
Röviden az osztályról
 
Általános feladat a humánpolitikai, személyzeti, munkaerő-gazdálkodási, bérgazdálkodási, bérelszámolási és szociálpolitikai teendők megszervezése, végrehajtása, ellenőrzése. Az Intézmény humánpolitikai, személyzeti, munkaerő- és bérgazdálkodási, bérelszámolási, szociálpolitikai feladataira vonatkozó jogszabályok, előírások, szabályzatok érvényesítése, a Kórház fejlesztési stratégiájának kidolgozásában való részvétel. A Humánpolitikai stratégiai terv előkészítése. A költségvetés és beszámoló személyi juttatásokra, munkaerő helyzetre vonatkozó fejezeteinek elkészítése, az előirányzatok időarányos betartásának folyamatos figyelemmel kisérése, előirányzat módosítások előkészítése. A költségvetés személyi juttatások fejezetének tervezése. A munkáltatói jogkör gyakorlók személyzeti, munkaügyi, szociális döntéseinek előkészítése, illetve azok támogatása.

Munkaerő foglalkoztatással kapcsolatos teendők elvégzése. A közalkalmazotti jogviszony létesítésével, a munkaerő foglalkoztatásával, a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi feladatok (pl.: kinevezés, megbízás, kinevezés módosítása, kirendelés, igazolatlan távollévők felszólítása, jogviszony megszüntetése) ellátása. A foglalkoztatáshoz szükséges személyi adatok előírásoknak megfelelő kezelése, nyilvántartása, az adatokban bekövetkező változások regisztrálása, az adatvédelem betartása és ellenőrzése. A dolgozók éves szabadságának megállapítása, tájékoztatás az érintettek és a szakmai vezetők részére az éves szabadságolási tervek összeállításához.

Létszámgazdálkodás terén az intézet szervezett létszámának tervezése, nyilvántartása, a betöltött létszám vezetése (szervezeti egység, munkaköri csoportbontásban). Az üres álláshelyek nyilvántartása, a munkaerő gazdálkodással kapcsolatos statisztikák, adatszolgáltatások elkészítése.

Bérgazdálkodás tekintetében a személyi juttatások felhasználásának nyilvántartása szervezeti egységenként (pl.: eredeti előirányzat, módosított előirányzat, havi felhasználás és göngyölített időarányos felhasználás, keretgazdálkodás). Adatszolgáltatások a bérfejlesztési tervek, javaslatok előkészítéséhez. Statisztikai jelentések, beszámolók elkészítése. Munkaerő gazdálkodás, az anyagi ösztönzés és érdekeltségi rendszerek éves koncepciójának összeállítása.

Bérszámfejtés munkálatai során a teljesítések, havi jelentések számítógépes rögzítése, az elszámolások érvényesítése, az illetmények számfejtésre előkészítése. Az Önkéntes Nyugdíjpénztárak és a társadalmi szervezetek (pl.: MOK, Szakszervezet, Ápolási Egyesület) tagdíjainak, illetve az illetményt érintő bírósági és végrehajtói végzések, letiltások nyilvántartása, illetmény számfejtő programba történő érvényesítése.

A számfejtést követő titkosított elszámoló jegyzékek elkészítése és szervezeti egységhez juttatása aláíró listával. Illetmények átutalásával kapcsolatos adminisztráció bonyolítása. Az illetményből történő levonások bizonylatolása. Jegyzék összeállítása a lakásra utalandó bankszámlával még nem rendelkezők esetén. Újonnan belépő nyugdíjpénztári tagok jelentése. Az önkéntes nyugdíjpénztárak részére a tagoktól levont és a pénztárak felé átutalt dolgozói jegyzék továbbítása. Hó közi kifizetések számfejtése (pl.: jubileumi jutalom, megbízási díj, utazási költségtérítés). Az illetmények számfejtésével kapcsolatos reklamációk kezelése, szabadság miatti előre felvett bér nyilvántartása. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése esetén a szükséges igazolások kiadása (pl.: közalkalmazotti igazolás, adó-adatlap, jövedelemigazolás, járulékkarton, igazolás a munkanélküli járadék megállapításához). A jelenléti ívek alapján munkaidő nyilvántartás vezetése, rendkívüli munkaidőben végzett munka nyilvántartása. A dolgozók illetményének elszámolásával kapcsolatos reklamációk ügyintézése. Adóév zárásával kapcsolatos ügyintézés, szükséges bérigazolások kiadása. A dolgozók lakossági folyószámla számának nyilvántartása.

Társadalombiztosítási teendők ellátásában való közreműködés. A Magyar Államkincstár dolgozóival napi kapcsolattartás, különösen a következőkben felsorolt feladatok ellátása tekintetében. Egészségbiztosítási, baleseti ellátások iránt benyújtott igények elbírálásában, megállapításában, elszámolásában közreműködés. Jogalap nélkül felvett ellátások visszafizetésében, illetve a visszafizetett összegnek a társadalombiztosítás javára történő elszámolásában való részvétel. A foglalkoztatottak és passzív ellátásban részesülők ki- és bejelentésében való közreműködés. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a szükséges igazolások kiadásának előkészítése. A dolgozók nyugdíjba vonulása előtti nyugdíj előkészítési feladatok ellátása, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé szükséges iratok továbbításának felügyelete. A dolgozók távolléteinek nyilvántartása.

Humán és szociálpolitikai feladatok, valamint a rehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos főbb előkészítő munkálatok az alábbiak szerint:
a. Hirdetésekkel, pályázati eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés.
b. Tanulmányi szerződések megkötése, nyilvántartása.
c. Oktatásban, képzésben résztvevők nyilvántartása.
d. Képesítési követelmények alapján a beiskoláztatás tervezése, szervezése (éves oktatási terv készítése).
e. Intézeti ünnepélyek előkészítése, lebonyolítása (pl.: kitüntetés, jutalmazás).
f. Utazási kedvezmény igénybevételéhez szükséges feladatok ellátása.
g. Dolgozói rendkívüli eseménnyel kapcsolatos ügyintézés.
h. Fizetési előleg kérelmek nyilvántartása.

Ugrás a főmenühöz