Ugrás a tartalomhoz Ugrás a kórház címéhez Ugrás a kórház telefonszámaihoz Ugrás a kereséshez

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Bejelentkezés Intranet

Akadálymentesítési nyilatkozat

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet elkötelezett amellett, hogy honlapját, mobilalkalmazását a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a bajcsy.hu honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap az alábbiakban felsorolt kivételek miatt csak részben felel meg a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő ok(ok) miatt nem akadálymentes:

A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés

Egyes szkennelt pdf állományok nem felolvashatóak: a jelenlegi gyakorlat szerint a dokumentumok egy részének hitelesítése kézi aláírással történik. Az így keletkező pdf állományok szkennelése során nem minden esetben biztosítható, hogy azokat a felolvasó programok értelmezni tudják. Igyekszünk minél több tartalmat szöveges formátumban feltölteni, hogy a felolvasó szoftverek ezeket kezelni tudják.

Aránytalan teher

Főoldali slider: a képeken nem látható olyan tartalom ami a közfeladat-ellátást érintené, vagy fontos információt, tájékoztatót tartalmazna. Megjelenítése az akadálymentesített verzióban nem releváns.

Virtuális séta: a virtuális séta modul megjelenítése az akadálymentesített verzióban nem megoldható, mivel használata mindenképpen egér-kezelést igényel a virtuális térben történő mozgáshoz és irányításhoz. A modul nem tartalmaz fontos információt, tájékoztatót.

A tartalom nem tartozik az alkalmazandó́ jogszabályok hatálya alá́

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2021.12.14én készült.

E nyilatkozat egy harmadik fél által végzett értékelés alapján készült.

 

Visszajelzés és elérhetőségek

Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat a WEBMASTER@BAJCSY.HU címen jelezheti.

Az akadálymentesítésért és a kérések feldolgozásért felelős: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet / Informatikai Osztály.

Végrehajtási eljárás

Amennyiben a Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 30 napon belül nem, vagy nem kielégítően válaszol az akadálymentesítéssel kapcsolatos bejelentésre vagy kérelemre, bejelentéssel élhet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség felé.

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019 (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf.: 182.

Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070

E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.hu

 

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta

 

…………………………………………
Dr. Stubnya Gusztáv főigazgató

 

Eredeti példány megtekintése

 

 

Ugrás a főmenühöz