Egészségügyi Dokumentáció Kikérő

 

Az Egészségügyi Dokumentáció Kikérő lap le/kitöltése előtt, kérjük olvassa el az alábbi tudnivalókat.

 

  1. Kérelem benyújtásának módja, jogosultság, okmányok

Az egészségügyi dokumentáció másolata az arra jogosult (elsősorban a beteg) írásbeli kérelmére adható ki.

 

Az 1997. évi XLVII. tv. 7. § (7) bekezdése szerint, „Az érintett halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs) valamint örököse jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról – saját költségére – másolatot kapni”.

Amennyiben az arra jogosult nem személyesen jár el, úgy szükséges az eljárásra vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba (pl.: két tanú feltüntetése) foglalt meghatalmazást is csatolnia, amelyben mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott személyes adatait is fel kell tüntetni.

A jogosultságot minden alkalommal ellenőriznünk szükséges, ily módon a kérelemhez be kell mutatni az azt igazoló okmányokat, okiratokat (pl.: hozzátartozói vagy örökösi minőség).

 

A kérelem postai vagy elektronikus úton (1106 Budapest, Maglódi út 89-91., e-mail: foigazgato@bajcsy.hu) is benyújtható, illetve személyesen leadható az intézetben.

  1. Adatszolgáltatás díja

Az Intézet hatályban lévő, a térítési díjakról szóló szabályzata alapján az adatszolgáltatás díjköteles:

–  A papír alapú dokumentáció kikérésének egyszeri iratkezelési költsége: 2.500,-Ft + ÁFA, a dokumentáció részét képező iratok fénymásolási díja (A/4-es méret): 100,-Ft + ÁFA/oldal.

–  Az egyes képalkotó diagnosztikai vizsgálatok során keletkezett felvételeket tartalmazó CD lemez díja: 1.000,-Ft + ÁFA/lemez.

–  Pontos születési időre vonatkozó adatszolgáltatás díja (amely a dokumentáció rendelkezésre állása esetén fizetendő): 6.500,-Ft + ÁFA/eset.

Az adatszolgáltatás díját közvetlenül az átvételt megelőzően az intézet pénztárában tudja megfizetni.

III.                 Átvétel

 

A dokumentáció – az erre vonatkozó kiértesítésünket követően – személyes úton vehető át. 

Amennyiben a kérelmező e-mail címe rendelkezésünkre áll, az átvételről szóló értesítést elektronikus úton küldjük meg részére, ennek hiányában telefonon, vagy postai úton értesítjük.

Az értesítésben a pontos fizetendő összeg, az átvétel helye és az erre meghatározott félfogadási idő (előzetes időpont-egyeztetés az átvételre nem szükséges) is feltüntetésre kerül.

 

o   Egészségügyi dokumentáció másolatának kiadására vonatkozó kérelem nyomtatvány PDF